Sistem Termoizolant compozit pe bază de polistiren, la exterior – Agrement ETA

ADEPLAST IZOTHERM

adeplast - thermo system

Descrierea sistemului

Sistemul de termoizolaţie ADEPLAST IZOTHERM, conform ETAG 004, este compus din urmatoarele componente si constă din aplicarea pe faţa exterioară a peretelui a următoarelor straturi:


  • adeziv pentru plăci de polistiren şi masă de armare:

POLISTIROL PREMIUM

Adeziv pentru plăci de polistiren şi masă de armare, gama ADEPLAST POLISTIROL se prezintă sub formă de mortar uscat, având în compoziţie ciment, adaosuri minerale, polimeri de îmbunătăţire a aderenţei şi plastificatori. Adezivul asigură o aderenţă rapidă a plăcilor de polistiren la suprafaţa peretelui, fixarea plasei de fibră de sticlă şi conferă proprietăţile mecanice ale sistemului de termoizolaţie. Se livrează în saci de hârtie etanşi de: 25kg pentru adeziviul ADEPLAST POLISTIROL PREMIUM, pentru domeniul de utilizare – realizarea sistemelor termoizolante pentru clădiri.


  • plăci din polistiren expandat:
eps 80-120
grafiplast-0

Plăcile din polistiren expandat EPS80+ și EPS80GRAFITAT sunt realizate conform standardului SR EN 13163:2012, fiind certificate de firma SC AEROQ SA cu emiterea certificatului de constanta a performantei CE: 1840-CPR-99/91/EC/0385-11(Corlătești); 1840-CPR-99/91/EC/0457-13 (Oradea), 1840-CPR-99/91/EC/0471-13 (Cordun) şi se livrează însoţite de declaraţia de performanta. Cifra „80” indică rezistenţa la compresiune la o deformaţie de 10%, în kPa.
Dimensiunile în plan ale plăcilor sunt: 1000 x 500 mm, avand grosimea minima de 50 mm (multiplu de 10). Plăcile se livrează ambalate în folie de polietilenă.


plasa (1)

  • EJOT 145, produs de EJOT
  • EJOT 160, produs de EJOT
  • HITROM 145g/mp, produs de HITROM

EJOT este o ţesătură din fibre de sticlă, rezistentă la acţiunea substanţelor alcaline, dispuse în reţea rectangulară, având următoarele caracteristici: greutate 145 g/m2 și 160 g/m2 dimensiunea ochiurilor 4,0 x 4,6 mm, RESPECTIV 3,5 x 3,8 mm. Se livrează în suluri de 50 m lungime cu lăţimea de 1000 mm.

HITROM este o ţesătură din fibre de sticlă, rezistentă la acţiunea substanţelor alcaline, dispuse în reţea rectangulară, având următoarele caracteristici: greutate 145 g/m2 dimensiunea ochiurilor 5,0 x 5,4 mm. Se livrează în suluri de 50 m lungime cu lăţimea de 1000 mm.


dibluri

  • EJOTHERM STR U, STR U 2G; produs de EJOT
  • EJOT H1 eco; produs de EJOT

Diblurile Ejot H1 eco, ejotherm STR U 2G sunt produse din polipropilenă, alcătuite dintr-un diblu şi un cui special, care se utilizează pentru fixarea mecanică a plăcilor de polistiren din sistemul compozit de izolare termică. Se livrează ambalate în pungi de polietilenă şi cutii de carton. Diblurile pentru sisteme compozite de izolare termică au ETA-11/0192(Ejot H1eco), ETA-04/0023(ejotherm STR U 2G).


  • grund:

Grundul este destinat tratării suporturilor, se folosesc pentru imbunătăţirea aderenţei tencuielilor decorative aplicate peste acestea. Se prezintă sub formă de soluţie în dispersie apoasă pe bază de răşină sintetică.

Se comercializează la ambalaj de 4; 24 kg în recipiente de plastic.


  • tencuieli decorative din gama ADEPLAST COLOR SYSTEM:

– DECOPLAST – Rapoarte de IIT nr. 341/10, 361/10, 365/10 din 14.12.2010
– AERIA PLAST CU PORUS X – Rapoarte de IIT nr. 264/11, 265/11 din 19.12.2011
sunt produse pastă pe bază de răşini sintetice în dispersie apoasă, disponibile în diferite structuri (drişcuită, zgâriată), granulaţii (1,5 mm; 2,0 mm) şi culori (conform paletarului de culori ADEPLAST®).

Se comercializează la 28 kg, 25 kg în găleţi de plastic.

ETAG 004

„Sistemul termoizolant compozit pe bază de polistiren, la exterior – ADEPLAST IZOTHERM” este în concordanță cu cerinţele din ETAG 004.

Domenii acceptate de utilizare în construcţii
Procedeul de termoizolare ADEPLAST IZOTHERM se utilizează la izolarea termică exterioară a faţadelor construcţiilor noi sau existente, situate în medii cu agresivitate medie, de tip urban şi industrial, în condiţiile respectării prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare.
Termosistemul ADEPLAST IZOTHERM se aplică la clădirile de locuit, administrative, social-culturale, spitale, construcţii industriale, etc.
Securitate la incendiu
Termosistemul ADEPLAST IZOTHERM, realizat cu polistiren expandat EPS 80+ și EPS 80GRAFITAT, se încadrează în clasa de reacţie la foc B-s1,d0, conform raportului de clasificare pentru reactia la foc nr.PK1-01-14-006-E-0, emis de PAVUS a.s., Cehia.
Igienă, sǎnǎtate şi mediu
Procedeul de termoizolare ADEPLAST IZOTHERM nu utilizează tehnologii sau materiale nocive sănătăţii oamenilor sau care dăunează mediului. Materialele utilizate nu sunt toxice sau poluante, nu degajă noxe, nu sunt radioactive şi nu sunt cuprinse în lista substanţelor cancerigene sau substanţelor potenţial cancerigene. Pus în operă, procedeul de termoizolare nu afectează sănătatea oamenilor şi nu poluează mediul înconjurător.
Siguranţă în exploatare
Termosistemul ADEPLAST IZOTHERM pus în operă, nu prezintă riscuri pentru utilizatori. Siguranţa în exploatare a termoizolaţiei este asigurată de aderenţa deosebită între straturi şi de rezistenţa ansamblului la solicitări mecanice, agenţi atmosferici şi gelivitate. Nu există pericolul de desprindere a termoizolaţiei de stratul suport dacă punerea în operă se face conform instrucţiunilor producătorului.
Economie de energie şi izolare termică
Termosistemul ADEPLAST IZOTHERM îmbunătăţeşte comportarea la transfer termic a pereţilor exteriori ai clădirilor. Polistirenul expandat EPS, elementul termoizolant al ansamblului, are o conductivitate termică de calcul () de 0,038 W/mK pentru EPS80+ și 0,032W/mK pentru EPS80GRAFITAT.
Coeficientul de transfer termic al ansamblului perete – termoizolaţie se determină de la caz la caz, ţinând seama de grosimea plăcilor de polistiren utilizate şi de grosimea şi natura materialelor din care este realizat elementul suport. Procedeul de termoizolare ADEPLAST IZOTHERM a pereţilor exteriori contribuie la obţinerea confortului termic şi la economia de energie în construcţii.
Ansamblul este permeabil la vapori de apă.
Protecţia hidrofugă este asigurată prin tencuiala sub formă de pastă care formează un strat continuu, impermeabil, foarte aderent, suficient de flexibil pentru a prelua eventualele mişcări datorate fenomenelor de contracţie şi dilatare termică.
Durabilitatea şi întreţinerea produsului
Calitatea bună a materialelor componente ale sistemului ADEPLAST IZOTHERM, a procedeului de aplicare, aderenţa bună între straturi şi rezistenţa ansamblului la solicitări din exploatare, conferă termoizolaţiei realizate o bună comportare în timp.
Producătorii materialelor componente termosistemului (mortare adezive, plăci termoizolante de polistiren, plase de fibre de sticlă, tencuieli decorative etc.) asigură o garanţie între 12 şi 24 luni produselor depozitate în condiţii corespunzătoare.
Întreţinerea aspectului faţadei se face prin vopsitorii, zugrăveli sau tencuiri decorative periodice cu materiale de finisaj din gama ADEPLAST COLOR SYSTEM.
În cazul degradărilor în zona soclului, reparaţiile constau în principal în repararea tencuielii exterioare în zonele afectate.
În cazul când este degradată termoizolaţia în profunzime (inclusiv plăcile din polistiren), se decupează o suprafaţă rectangulară mai mare cu aprox. 10 cm decât zona afectată, având grijă ca pe această fâşie ţesătura din fibre de sticlă să nu fie tăiată, ci numai degajată. Se procedează apoi la refacerea termoizolaţiei cu materiale noi, urmărind procedurile descrise la capitolul de punere în operă. Marginile ţesăturii existente trebuie să fie suprapuse 10 cm peste cea nou montată.

Aplicare

Procedeul de termoizolare ADEPLAST IZOTHERM se realizează fără dificultăţi particulare într-o lucrare de precizie normală, de către personal calificat în astfel de lucrări, în condiţiile respectării instrucţiunilor de punere în operă date de producător.
Sistemul de termoizolaţie se aplică după efectuarea celorlalte lucrări de construcţii şi instalaţii (învelitori, cornişe, streşini, montarea tuturor tocurilor de tâmplărie de orice fel, montarea instalaţiilor exterioare de orice fel), a căror execuţie ulterioară pot deteriora finisajul. Pentru protecţia în timpul execuţiei a lucrării de termoizolaţie, de acţiunea directă a razelor solare sau a intemperiilor (ploi, vânt etc.) se recomandă montarea pe clădire a unor folii de protecţie.
1. Condiţii de aplicare:
– termoizolaţia nu poate fi pusă în operă pe timp de ploaie şi nici când temperatura aerului sau a stratului suport este sub 50 C sau peste 350 C;
– nu se aplică pe suporturi îngheţate, pe suprafeţe expuse radiaţiei solare intense sau vânturilor puternice (viteza vântului > 6 m/s);
– nu se aplică pe suprafeţe orizontale sau înclinate expuse ploilor.
2. Pregătirea stratului suport:
Lucrările de realizare a izolaţiei termice exterioare se execută la pereţi din beton, zidărie de cărămidă sau BCA cu sau fără tencuială.
Stratul suport trebuie să fie uscat, curat, fără pete de grăsime, desprăfuit, cu o rezistenţă mecanică corespunzătoare şi să nu aibă denivelări mai mari de 10 mm/m2. Diferenţele de planeitate mai mici de 10 mm pot fi preluate prin stratul de mortar adeziv pentru lipirea plăcilor termoizolante. Pentru neregularităţi ale suprafeţei pereţilor mai mari de 10 mm, se polizează bavurile sau se umplu intrândurile cu mortar de tencuială, după caz.
Suporturile din beton, trebuie să aibă o vârstă mai mare de 28 zile şi să nu prezinte urme de material de decofrare.
În cazul suporturilor vechi, se repară toate fisurile.
La pereţii de zidărie tencuită şi fără vopsitorii sau zugrăveli organice, se verifică dacă toată suprafaţa este aderentă (prin ciocănire). Zonele neaderente se îndepărtează şi se repară. Toată suprafaţa se spală şi se usucă înainte de aplicarea sistemului de izolare.
În cazul suprafeţelor zugrăvite, dacă zugrăvelile sunt poroase şi nescorojite se pot trata la suprafaţă cu un grund de fixare. Se face o încercare de aderenţă.
Zugrăveala, vopsitoriile poliuretanice, acoperirile plastice, tencuielile cu parament plastic se îndepărtează prin şlefuire, sablare sau ardere şi apoi stratul suport se curăţă şi se tratează cu grund.
3. Executarea izolaţiei termice:
Succesiunea operaţiilor pentru realizarea izolaţiei este următoarea:
a) Aplicarea plăcilor din polistiren:
– Se fixează mai întâi la nivelul de bază profile de soclu, cu lăţimea adaptată grosimii termoizolaţiei, cu ajutorul holtzşuruburilor în dibluri încastrate în stratul de rezistenţă al peretelui. Între profilele de soclu alăturate se lasă un rost de aprox. 3 mm. La colţuri, profilul de soclu depăşeşte muchia verticală pe o distanţă egală cu grosimea profilului de pe peretele adiacent. În această zonă, capetele profilelor ieşite în consolă se taie, în prealabil, la 450.
– Se prepară adezivul şi masa de armare ADEPLAST POLISTIROL PREMIUM, manual sau de preferabil mecanizat, prin adăugarea pulberii în apă (proporţia de amestecare se găsește în fișa tehnică a fiecărui produs), până la obţinerea unui amestec omogen, de consistenţă cremoasă, uşor prelucrabil. Amestecul se lasă în repaus aproximativ 10 minute, după care se reamestecă energic. Se recomandă prepararea deodată, numai a unei cantităţi de adeziv care poate fi utilizată în interval de 1 oră.
– Plăcile de polistiren se poziţionează progresiv (uscat) înainte de lipire astfel încât să se respecte următoarele:
-rosturile verticale dintre plăci trebuie să fie ţesute; decalarea rosturilor verticale se face pe cel puţin 1/5 din lungimea unei plăci (recomandabil 1/2 din lungimea unei plăci;
-în zona muchiilor verticale (la colţuri) plăcile termoizolante trebuie să fie ţesute la fiecare rând; plăcile de pe un rând orizontal trebuie să depăşească muchia verticală a colţului pe o lungime egală cu grosimea stratului termoizolant, iar plăcile de pe acelaşi rând de pe peretele adiacent colţului se vor opri la limita acestuia;
-la rândul următor plăcile, situate deasupra rândului care a fost oprit la limita colţului, trebuie să depăşească muchia verticală a colţului pe o lungime egală cu grosimea stratului termoizolant, iar cele de pe peretele adiacent colţului se vor opri la limita acestuia;
-în zonele de goluri, rosturile dintre plăcile termoizolatoare nu trebuie să fie în prelungirea muchiilor golului;
-rosturile dintre plăci nu trebuie să fie mai mari de 2 mm; din această cauză se vor utiliza numai plăci cu margini şi colţuri neştirbite.
– La îmbinările verticale dintre tâmplărie şi perete se fixează, prin presare, profilul de contact cu tocul tâmplăriei.
– Pentru protejarea tâmplăriei în timpul operaţiilor de tencuire, se lipeşte pe toată suprafaţa elementului de tâmplărie o folie protectoare care va fi îndepărtată la terminarea lucrărilor.
– Se întinde adezivul pe placa de polistiren în benzi perimetrale cu lăţimea de aprox. 30-40 mm şi grosimea de aprox. 20 mm, la marginea plăcii şi în 3-5 puncte, relativ circulare, pe suprafaţa plăcii de polistiren, amplasate la distanţă egală pe linia mediană a plăcii. In cazul suprafetelor suport cu denivelari sub 10 mm, adezivul se aplica cu gletiera cu dinti de minimum 12 mm, pe intreaga suprafata a placii de polistiren. Trebuie avut grijă ca adezivul să nu umple rostul dintre plăcile de polistiren adiacente pentru a nu se forma punţi termice.
– Montarea plăcilor de polistiren se face de jos în sus. Ele se presează uşor pe suprafaţa de izolat, verificându-le continuu planeitatea cu un dreptar lung din lemn sau metal. Dacă la apăsarea plăcii iese adeziv pe margini, acesta trebuie eliminat pentru a nu apărea rosturi deschise între plăci. Tăierea şi ajustarea plăcilor de polistiren, se realizează cu cuţite încălzite sau instalaţie de debitat cu fir cald, eventual cu fierăstrău folosindu-se un dreptar.
Rosturile cu deschiderea mai mare de 2 mm se umplu cu fâşii de polistiren lipite cu adeziv.
b) Fixarea mecanică a plăcilor cu dibluri (conform Fig.1):
– După întărirea adezivului (minimum 24 ore de la aplicarea plăcilor termoizolatoare,in cazul aplicarii in puncte si perimetral fiind necesar o durata de intarire de minimum 72 de ore), se efectuează fixarea mecanică a plăcilor cu dibluri.
Pentru fixarea diblurilor se utilizează burghiu de diametru adecvat, conform fisei tehnice a diblului.
La utilzarea diblului de referinta STRU 2G se utilizează pentru montaj dispozitivul special STRU 2G. Diblurile se înșurubează până la nivelul la care placa dispozitivului atinge suprafața termoizolatiei. Se îndeparteaza dispozitivul și aplică capacul din material de termoizolație peste diblul montat la adâncime de cca. 2 cm în termoizolație. Se obține astfel o suprafață omogenă pentru termosistem.
În funcție de utilizarea eventualelor dibluri agrementate ETAG 014 ce se încadrează în cerințele agrementului se aplică procedura de montaj din fișa tehnică a acestora, prin înșurubare sau percuție.

Figura 1. Fixarea termoizolaţiei cu dibluri cu cuie

fig0

1. Zidărie,
2. Tencuială veche,
3. Adeziv pentru plăci de polistiren şi masă de armare, gama ADEPLAST POLISTIROL
4. Placă din polistiren expandat
5. Plasă din fibră de sticlă
6. Diblu
7. Strat de finisare

c) Aplicarea plasei de fibră de sticlă:
– După 24 ore de la lipirea şi fixarea mecanică a plăcilor din polistiren expandat se aplică ADEPLAST POLISTIROL PREMIUM având funcţia de masă de armare.
– Adezivul şi totodată masa de armare pentru lipirea plasei din fibră de sticlă se prepară conform indicaţiilor de pe ambalaj (si a indicatiilor din fisa tehnica a produsului), amestecându-se foarte bine pentru a evita formarea cocoloaşelor de material.
– Adezivul se aplică peste plăcile de polistiren, cu o gletieră cu dinţi de 6 x 6 mm până la 10 x 10 mm. Grosimea adezivului trebuie să fie de minim 3 mm pentru ca plasa din fibră de sticlă să se înglobeze bine în acesta. Adezivul, preparat corespunzător, trebuie folosit în max. 20 – 30 minute de la amestecare.
– Se aşează plasa din fibră de sticlă, prin derulare, începând cu partea de sus, în adezivul proaspăt, după care se netezeşte prin presare cu partea dreaptă a gletierei în aşa fel încât plasa să fie complet înglobată în adeziv. Plasele alăturate se suprapun pe o lăţime de cel puţin 10 cm. Pe lungimea muchiilor verticale ieşinde care apar la intersecţiile diferitelor planuri de faţadă se realizează o întărire locală cu un profil special de colţ cu plasă integrată iar pe muchia exterioară orizontală de la partea superioară a golurilor de uşi şi ferestre întărirea se face cu un profil special cu un picurător (conform Fig.2 si Fig.3). În zonele de colţ ale golurilor de uşi şi ferestre, înainte de armarea generală, se va aplica o armare suplimentară cu plasă dispusă în poziţie diagonală (lungimea aprox. 50 cm şi lăţimea aprox. 30 cm, conform Fig.4).

Figura 2. Realizarea scurgerii la partea superioară a ferestrei

fig1 fig2

1. Strat final;
2. Plasă din fibră de sticlă
3. Profil cu picurător lipit în masa de armare

Figura 3. Modalităţi de tratare a îmbinării cu glaful de fereastră
(secţiuni orizontale)

fig3

1. Folie de protecţie,
2. Profil cu bandă de etanşare integrată,
3. Strat de finisare,
4. Strat de armare cu plasă de fibră de sticlă,
5. Placă din polistiren,
6. Profil de colţ cu plasă,
7. Şină de soclu,
8. Glaf fereastră

Figura 4. Suprapunere plase din fibră de sticlă şi
armarea suplimentară la colţurile golurilor

fig4

 

d) Realizarea finisajului:
La sistemul de termoizolare cu polistiren expandat, se recomandă, ca ultim strat de finisaj, acoperirea cu tencuieli decorative.
– După întărirea stratului de acoperire a plasei (minim 72 ore,recomandat 7 zile), dar înaintea aplicării tencuielii decorative, suprafaţa se amorsează.
Grundurile folosite sunt cele din gama ADEPLAST COLOR SYSTEM. Acestea se colorează la aceeași nuanță cu tencuiala decorativă și se aplică nediluate sau după caz, în diluţia recomandată de producător, cu trafaletul.
– După cel puţin 24 ore de la grunduirea suprafeţelor se trece la aplicarea tencuielii decorative din gama ADEPLAST COLOR SYSTEM. Aceasta se realizează cu gletiera de inox, grosimea stratului de material fiind condiţionată de granulaţia compoziţiei după care se finisează cu drişca de plastic. Structura finisajului tencuielilor decorative, se obţine prin următoarele metode de prelucrare:
-Tencuiala decorativă „drişcuită” se prelucrează cu drişca de plastic prin mişcări circulare;
-Tencuiala decorativă „zgâriată” se prelucrează cu drişca de plastic prin mişcări verticale, orizontale, concentrice sau semirotunde;
La tencuiala „drişcuită” şi „zgâriată” grosimea optimă a stratului de tencuială trebuie să fie cât mai apropiată de diametrul granulelor (1 – 3 mm). Atât surplusul cât şi lipsa de material provoacă deosebiri de structură, care pot induce şi diferenţe de culoare. La cea drişcuită structurarea se face uniform până la obţinerea reliefului şi aspectului dorit: granulat, tip calciu. La cea zgâriată se poate alege dispunerea, direcţia şi forma canelurilor în funcţie de modul (sensul) în care se realizează structurarea (vertical, orizontal, rotund, neregulat etc.). Întotdeauna se va îndepărta surplusul de material de pe drişca de plastic. Pentru a se evita modificarea în cenuşiu a culorii suprafeţei, nu se va netezi prea multă vreme. Aplicarea trebuie să fie continuă, deoarece în cazul unei aşteptări prea îndelungate materialul începe să se usuce, lucrabilitatea acestuia reducându-se. Formarea structurii trebuie efectuată imediat după aplicare, înaintea începerii uscării.
Fiecare faţadă se finisează de sus în jos. Se recomandă ca suprafaţa faţadei să fie împărţită în zone (eventual delimitate cu bandă autoadezivă) care să poată fi acoperită în regim de lucru continuu, cu o cantitate de mortar corespunzătoare. La fel se procedează şi în cazul în care faţada urmează să fie finisată în culori diferite. Pentru obţinerea unei nuanţe uniforme, tencuiala aplicată pe o faţadă trebuie să fie realizată din acelaşi lot de material.
Aplicarea tencuielii decorative se face conform tehnologiei prevăzută de producător, având în vedere următoarele:
– temperatura aerului şi a suprafeţei suport trebuie să fie între +5°C şi +25°C;
– materialul nu se aplică direct în bătaia directă a razelor solare şi nici pe timp de vânt puternic sau când există risc de ploaie sau de îngheţ întrucât acestea pot provoca, în timpul aplicării şi uscării, fisuri şi deosebiri de culoare;
– după aplicare, suprafeţele exterioare vor fi protejate de ploaie, până la uscarea completă (48h la 20˚C).
Măsuri de securitatea muncii:
Se respectă prevederile specifice de securitatea muncii şi în mod special următoarele, la punerea în operă a mortarelor adezive:
– reacţia cu apa fiind alcalină, se vor purta mănuşi de protecţie;
– în cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu apă curată şi se consultă medicul;
– în caz de înghiţire se consultă medicul, căruia i se prezintă eticheta.
– sculele se spală cu apă imediat după utilizare; (materialul întărit nu poate fi îndepărtat decât mecanic).

Download