Adaugă produse sau sisteme la cererea de ofertă


Conform dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), SC ADEPLAST SA are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană prin completarea campurilor din formularul on-line.

(**) Prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează în scopuri de business și administrative (în special pentru a vă contacta și pentru a procesa comenzile pe care le plasați pe site-ul nostru), pentru a ne îmbunătăți afacerea și site-ul web, pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale, pentru a promova bunurile și serviciile noastre, pentru a analiza utilizarea de către dvs. a site-ului nostru și în legătură cu drepturile și obligațiile noastre legale.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu fi supus unei proces individual automatizat. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, precum si pe http://www.dataprotection.ro/.

Informații suplimentare referitoare la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal puteți obține consultând website-ul nostru www.adeplast.ro, secțiunile Termeni si Conditii și Politica Cookie.

(*) Câmp obligatoriu
(**) Orice persoană are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale. Refuzul conduce la imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopul mai sus indicat.
AdePlast © 2018. Toate drepturile sunt rezervate.