S.C. ADEPLAST S.A.. titular al proiectului ‘’Desfiintare constructii si platforme existente, construire unitate de productie mortare si EPS cu spatii tehnice de depozitare, platforme, cladire administrativa, magazin, cabina poarta, statie pompe, alei carosabile si pietonale, parcare, imprejmuire, bransamente utilitati, amenajari spatii plantate, semnalistica si organizare de santier’’ anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata , respectiv realizarea evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul ‘’Desfiintare constructii si platforme existente, construire unitate de productie mortare si EPS cu spatii tehnice de depozitare, platforme, cladire administrativa, magazin, cabina poarta, statie pompe, alei carosabile si pietonale, parcare, imprejmuire, bransamente utilitati, amenajari spatii plantate, semnalistica si organizare de santier ‘’ propus a fi amplasat  in comuna Isalnita, fosta baza de productie Energoconstructia SA, jud. Dolj.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru protectia mediului Dolj din municipiul Craiova , str. Petru Rares nr.1, jud, Dolj in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet //apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare In termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt pana la data de 22.11.2017.

2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceece ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Dolj din municipiul Craiova , precum si la urmatoarea adresa de email office@apmdj.anpm.ro in termen de 10 zile  de la data publicarii prezentului anunt pana la data de 27.11.2017.

SHARE

Cea mai bună OFERTĂ

Ai nevoie de materiale de construcții de cea mai bună calitate? Ai ajuns unde trebuie.

ADEPLAST

Cel mai important producator roman de materiale de construcţii cu patru platforme industriale, Adeplast este lider in tara, cu multiple recunoasteri in toata Europa.

Distribuitori

Distribuitori
AdePlast © 2018. Toate drepturile sunt rezervate.